آداب آب خوردن

0
97

آداب آب خوردن‏

علامه مجلسی


 

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که هر بنده که آب بخورد و حضرت امام حسین صلوات اللّه علیه و اهل بیت او را یاد کند و لعنت کند کشندگان آنحضرت را حقتعالى صد هزار حسنه براى او بنویسد و صد هزار گناه از او بیندازد و صد هزار درجه براى او بلند کند و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد کرده باشد و حقتعالى در قیامت او را خوشحال و مطمئن خاطر محشور گرداند و اگر به این نحو بگوید خوبست صَلَواتُ اللّهِ عَلَى الْحُسَیْنِ وَ اَهْلِ بَیْتِتِ وَ اَصْحابِهِ وَ لَعْنَههُ اللّهِ عَلَى‏ قَتَلهِ الْحُسَیْنِ وَ اَعْدائِهِ. در حدیث صحیح از آن حضرت منقول است که گاه باشد که شخصى یک شربت آب بخورد و خدا او را به همان آب خوردن به بهشت برد به اینکه آب بخورد و هنوز خواهش داشته باشد که از لب بردارد و حمد خدا بگوید پس بخورد و هنوز سیر نشده از لب باز گیرد و حمد خدا بگوید پس باز بخورد پس حقتعالى به سبب این بهشت را بر او واجب گرداند.

در حدیث معتبر دیگر از آنحضرت منقول است که حضرت رسول صلّى الله علیه وآله چون آب مى‏خوردند این دعا مى‏ خواندند: اَلْحَمْدُللّهَ الَّذى سَقانا عَذْبَاً زُلالاً وَ لَمْ یُسْقِنا مِلْحاً أجاجاً وَ لَمْ یُواخِذْنا بذُنُوبِنا.

در روایت دیگر از آن حضرت منقول است که هرگاه کسى پیش از آب خوردن بِسْمِ اللّهِ بگوید و دمى بخورد و اَلْحَمْدُللّهِ بگوید پس باز بِسْمِ اللّهِ بگوید و دمى بخورد اَلْحَمْدُللّهِ بگوید پس باز بِسْمِ اللّهِ بگوید و بخورد پس بعد از خوردن اَلْحَمْدُللّهِ بگوید مادام که آن آب در شکم او باشد تسبیح خدا گوید و ثوابش از براى او باشد.

در حدیث دیگر فرمود که هرگاه خواهى در شب آبخورى ظرف را بردار حرکت بده و بگو یا ماءُ، ماءَ زَمْزَم وَ ماءَ فُراتٍ یَقْرآنِکَ السَّلامَ.

در روایت دیگر فرمود هر که در شب آب بخورد و سه مرتبه بگوید عَلَیْکَ السَّلامِ مِنْ ماء زَمْزَمٍ وَ ماء الْفُراتِ آب خوردن شب به او ضرر نرساند.

در روایت دیگر منقول است در وقت آب خوردن این دعا بخواند اَلْحَمْدُللّهِ الَّذى سَقانى فَاَرْوانى وَ اَعْطانى فَاَرْصانى وَ عافانى وَ کَفانى اَللّهمَّ اجْعَلْنى مِمَّنْ تسْقیهِ فى الْمَعادِ مِنْ حَوْضِ مُحَمَّدٍ صلّى الله علیه وآله وَ تُسْعِدُهُ بِمُرافَقَتِهِ بِرَحْمَتِکِ یا اَرْحَمَ الّراحِمینَ.

حضرت صادق علیه السلام فرمود که آب بسیار مخور که هر دردى را به سوى تو مى‏ کشد و تا تاب درد دارى دوا مخور و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود که بر بالاى طعام آب بسیار خوردن ضرر ندارد اما در غیر آن حال آب بسیار مخور و فرمود که اگر کسى به قدر دو کف طعام بخورد و آب بعد از آن نخورد و عجب دارم که چرا معده ‏اش شق نمى‏ شود و مشهور میان علماء آنست که آب ایستاده خوردن مکروه است و سنّت است که به سه نفس خورده شود.

احادیث بسیار وارد شده است که آب ایستاده خوردن خوبست و آب به یک نفس خوردن خوبست و بهتر آن است که به سه نفس خورده شود و در روز ایستاده بخورد و در شب نشسته چنانچه از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که آب ایستاده خوردن باعث غلبه زرداب و صفرا مى‏ شود و در حدیث دیگر فرمود که آب ایستاده خوردن بیشتر باعث قوت و صحت بدن مى‏ شود.

از حضرت امیر المؤمنین علیه السلام منقول است که آب ایستاده مخورید که باعث دردى مى‏ شود که دوا نداشته باشد مگر آنکه خدا عافیت دهد.

در حدیث صحیح از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام منقول است که ایستاده آب مخور و بر دور هیچ قبر مگرد و در آب ایستاده بول مکن پس هر که چنین کند و بلائى به او رسد ملامت نکند مگر خود را. ابن بابویه علیه الرحمه گفته است که مراد از این احادیث آب خوردن شب است.

به دو سند حسن از حضرت صادق علیه السلام منقول است که آب را به سه نفس خوردن بهتر است از خوردن به یک نفس.

در حدیث دیگر منقول است که شخصى به خدمت آن حضرت عرض کرد که اگر کسى دم از آب برندارد سیراب شود چون است؟ حضرت فرمود که مگر لذت هست در غیر این؟ گفت مردم مى‏گویند که این شرب هیم است یعنى شتر تشنه حضرت فرمود که شرب هیم آنستکه در وقت آشامیدن نام خدا نبرد.

در روایت دیگر منقول است که اگر آنکسى که آب به تو مى‏دهد بنده تو باشد به سه نفس آب بخور و اگر آزاد باشد به یک نفس آب بخور.

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که حضرت رسول خدا دوست مى‏داشتند آب خوردن در قدح شامى را و مى‏فرمودند که پاکیزه‏ترین ظرفهاى شما است و براى آن حضرت قدحها از شام به هدیه می آوردند.

در حدیث دیگر منقول است که حضرت امام محمّد باقر علیه السلام از کوزه سفالى آب مى‏ خوردند.

در روایت معتبر منقول است که حضرت رسول گذشتند بر جماعتى که دهان به آب گذاشته بودند و مى‏ خوردند حضرت فرمود که بدست بخورید که بهترین ظرفهاى شما است.

در احادیث معتبره از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام منقول است که آداب آب خوردن آن است که در ابتدا بِسْمِ اللّهِ بگو و چون فارغ شوى اَلْحَمْدُللّهِ بگو و از پیش دسته کوزه و از جائیکه شکسته باشد یا رخنه داشته باشد نخورى که این دو موضع جاى شیطان است.

حضرت رسول صلّى الله علیه وآله نهى فرمود از دمیدن بدهان در آب.

از حضرت صادق علیه السلام منقول است که دمیدن در آب وقتى مکروه است که دیگرى حاضر باشد که خواهد از آن آب بخورد که مبادا او را خوش نباشد و در حدیث دیگر از آن حضرت نهى وارد شده است از آب خوردن بدست چپ و فرمود که آب را بمکید و کم کم بخورید و دهان را پر مکنید که باعث درد جگر مى‏ شود.

منقول است که حضرت رسول صلّى الله علیه وآله گاهى در قدحهاى آبگینه که از شام می آورند آب تناول مى‏ کردند و گاهى در قدح چوب و گاهى در پوست و گاهى در خزف و اگر ظرف حاضر نبود آب در کف مى‏ کردند و می آشامیدند.

 

منبع:  حلیه المتقین

 


 

دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

بیست + هفده =