تمر هندی از نگاه طب سنتی

0
501
تمر هندی از نگاه طب سنتی
تمر هندی از نگاه طب سنتی

کوتاه و مختصر پیرامون تمر هندی


 

تمر هندی از نگاه طب سنتی:

با طبیعت سرد و خشک موافق گرم‏ مزاجها.

خوردن تمرهندى طبع را لینت داده، مسهلى نیک جهت صفرا و خلط سوخته می باشد.

خوردن تمرهندى فشار و غلیان خون را فرو نشانیده، عطش و تب‏هاى گرم را پائین می آورد و در جهت فشار خون بی مانند مى‏ باشد. ]دقت شود که معمولا تمر هندی فراوری شده همراه با نمک است و نمک باعث بالا رفتن فشار است.

خوردن تمرهندى در خفقان قلب و خارش و سوزش و خشکى و جوش و بثور سرخ‏رنگ که از حرارت باشد، و التهاب گرم‏ مزاجها بى‏ مانند می باشد و باعث فرح و گشادگى قلب می شود.

تمرهندى قوت شهوت و میل جماع را کم می کند.

چون تمرهندى را پخته کوبیده ضماد گذارند، عضو و عضله سست‏ شده را قوت مى‏ بخشد.

ضماد تمرهندى با پیه و مثل آن سر دمل را باز می کند.

ضماد او ورمها و دردهاى عضلات را فرو نشانیده تسکین می دهد.

خوردن آن براى سردمزاجها زیان‏بخش و زیاد خوردن آن گرم‏ مزاجها را باعث قبض طبیعت شده، رفع ضررش را کتیرا و خشخاش و لعاب به دانه می کند.

ساده ‏ترین نوع استفاده از او آنست که مشتى از آنرا مثل چاى در قورى دم کرده با نبات یا قند بیاشامند. چاشنى آش و غذا کردن نیز طریق دیگر آن می باشد.

منابع

  • جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏۱، نشر معین(۱۳۸۳)

 

منبع:  انجمن تحقیقات طب سنتی ایران


دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

سه + دو =