چرا حجامت میان دو کتف انجام می شود

0
2095
چرا حجامت میان دو کتف انجام می شود
چرا حجامت میان دو کتف انجام می شود

چرا حجامت میان دو کتف انجام می شود


 

حجامت :

کبد کار تولید و تصفیه ی خون را انجام می دهد. خونی را که دارای رطوبت (آب فراوان) است به کلیه می فرستد و درآن جا رطوبت خون گرفته می شود کبد، لعاب معده را به کیسه ی صفرا می فرستد و سلول های مرده و پیر و فرسوده، همراه با سموم به طحال می فرستد و طحال یک رگ ورودی ویک رگ خروجی دارد که به روده ی بزرگ ریخته می شود و خون های فاسد از روده ی بزرگ همراه با مدفوع دفع می شود. کبد که یک رگ آن به طحال متصل است، رگ دیگری هم دارد که هنگام پرشدن طحال، اضافه ی این خون را توسط همان رگ که فیلتر نام دارد، به پشت قلب (میان دو کتف و پس گردن و کمر) می فرستد (شبکه مویرگی بسیار پیچیده که پایین زیر دو کتف می باشد و محل تبادلات مایع خون و لنف بوده و متشکل ازمویرگ های سیاهرگی و سرخرگی است. این شبکه در هم تنیده هم به منزله ی فیلتر می باشد و در حجامت کتف، پاکسازی شده و خون به راحتی در آن جریان می یابد.)   هنگامی که بین دو کتف را حجامت می کنند، این فیلتر سبک می شود و در تصفیه ی خون به طحال کمک می کند. کسی که در طول یکماه سه بار حجامت نماید، فیلترها پاک شده و مجددا خون های فاسد از قسمت های مختلف بدن به طرف فیلتر حرکت می کند و در نتیجه درمان دردها و بیماری ها را موجب می شود.

 

منبع:  بوعلی دارو


دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

پانزده + 19 =