خواص خربزه در طب سنتی

0
425
خواص خربزه در طب سنتی
خواص خربزه در طب سنتی

خواص خربزه در طب سنتی


 

طبیعت خربزه از نظر حکمای طب سنتی معتدل و تر و شیرین آن گرم و تر است و گرمک از نظر حرارت و رطوبت معتدل است. 

جوانه های گل خربزه دارای یک ماده عامل تلخ است که قی آور و استفراغ آور است.

خربزه دماغ را مرطوب می کند و برای چاق کردن بدن موثر است و برای یرقان و استسقا مفید است.

مدر است، قاعده آور و ترشح شیر را نیز زیاد می کند.

برای اخراج سنگ مثانه مفید است. اسراف در خوردن آن مسهل و برای کلیه نافع است.

اگر ناشتا خورده شود ایجاد تبهای صفراوی می کند و اگر بعد از طعام خورده شود موجب ترش کردن غذا می شود و بهترین وقت خوردن آن بین دو طعام است.

ضماد گوشت خربزه برای تسکین ورم و درد چشم و ورمهای سخت نافع است.

تخم آن از نظر طبیعت گرم و تر و بازکننده گرفتگی های کبد و زیاد کننده ترشح ادرار است. کلیه و مثانه را پاک می کند  و ملین است و نیروی جنسی را افزایش می دهد.

 

منبع:  بوعلی دارو


دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

18 − شانزده =