خواص سنتی بادام

0
1159
خواص سنتی بادام
خواص سنتی بادام

بادام ( لوز )


 

 نیاز به معرفی ندارد . بادام از گردو کم روغن تر است . اما گردو از بادام زود هضم تر است و زودتر تبدیل به مراره می شود . بادام از مادۀ روغنی که نسبتاً زیاد دارد ( یزنخ ) از اینرو تغییر یابد و فاسد شود . برخی عقیده دارند که صمغ بادام شیرین در اکثر حالات کار صمغ عربی را تقریباً انجام می دهد .

مزاج: بادام شیرین تقریباً در گرمی و تری معتدل است و کمی به سوی تری گراید .بادام تلخ در دوم گرم و خشک است .

خاصیت: انگم درخت بادام تلخ گیرنده و گرمی بخش است. بادام عموماً زداینده و پاک کننده و بازکننده هست. لیکن بادام تلخ لطافت بخش و زدایندگی بیشتر دارد و از این رو در بازکردن قوی تر از بادام شیرین است. و بادام شیرین خاصیت بازکردنش گوهری نیست بلکه عارضی است. گویند بادام شیرین بهیچ وجه گیرنده نیست و تغذیه اش اندک است. از ویژگی های بادام تلخ که روباه را می کشد. بادام تلخ غذا نیست دواست. اما بادام شیرین اگرچه غذای کم می دهد غذای خوب می دهد. روغن بادام که از بادام جدا شود سبکتر ( لطیفتر) است.

آرایش: بادام تلخ علاج لکه های سیاه، کک مک، اثرها، گرمی زدگی هاست، ترنجیدگی رخساره را سر حال آرد. بیخ بادام تلخ را بپزند و بر لکه های سیاه گذارند بسیار نافع است. خوردن بادام شیرین فربهی آورد.

ورم و جوش: بادام تلخ با شراب علاج ( شری ) است ( آبله ریزهای سرخ و آزاردهنده ).

قرحه: با عسل بر پوست مالند مورچگی و ساعیه ( ریزتر از مورچگی ) را علاج کند. با سرکه یا با شراب داروی قوباء ( پوست انداختن ) است. که در این علاجات بادام تلخ از شیرین کاری تر است.

 سر: بادام و بویژه بادام تلخ کوبیده و سائیده داروی درد گوش و صدا ها و وزوز گوش است. با بادام و شراب سر را بشویند رطوبت و سپوسه و شوره را از میان ببرد و خواب می آورد- قبل از میگساری بادام تلخ بخورند و پنجاه دانه باشد مست نمی شوند. چوب درخت بادام تلخ را بکوبند تا تمام نرم شود.آنگاه با سرکه و روغن گل مخلوط کنند و برپیشانی بندند سردرد  از بین می رود . روغن بادام تلخ هم داروی سردرد است.

چشم: تقویت دید کند.

سینه: بادام تلخ با نشاستۀ گندم داروی خون بر آوردن است. و در علاج سرفۀ مزمن و برنشیت و ذات الجنب نافع است . روغن بادام شیرین و قاوت بادام در علاج سرفه و خون برآوردن بسیار مفیدند.

اندامان غذا: بادام و بویژه بادام تلخ  راه بندانهای کبد و طحال را باز کند. بادام تلخ دهانۀ رگهای دهان بسته را باز می نماید .چغاله بادام که با پوست باشد . دیر هضم است، کم غذا است و خلطش خوب است .چغاله را با پوست بخورند رطوبت معده را برچیند. و اگر همراه شکر بخورند زود سرازیر می شود.قاوت بادام شیرین بر معده گران است و زرداب را برانگیزد.

اندامان دفعی: بادام تلخ راه بندان گرده را باز کند ، روغن بادام تلخ تنقیۀ کلیه و مثانه می نماید و اگر با زنبق خورند سنگ را خرد میکند – بادام تلخ و روغن زنبق و روغن گل را ضماد کنند برای کلیه مفید است . بادام تلخ داروی درد زهدان ، ورم گرم زهدان ، و سخت شدن زهدان ، خفه شدن زهدان است .علاج عسرالبول و درد گرده است . بادام تلخ را بردارند حیض را ریزش دهد . بادام شیرین که زدایندگی دارد و بادام تلخ که از آن زداینده تر است هر دو برای قولنج داروی خوبی هستند . روغن بادام که از بادام جدا شود لطیفتر و سبکتر می شود .

زهرها: برای گزیدۀ سگ هار نافع است .

 

منبع:  بوعلی دارو


دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

سه + شش =