سبوس از نگاه طب سنتی

0
355
سبوس از نگاه طب سنتی
سبوس از نگاه طب سنتی

کوتا ه و مختصر پیرامون سبوس


 

سبوس از نگاه طب سنتی :

مراد سبوس گندم است با طبیعت اندک گرم و خشک.

آشامیدن آب پخته سبوس با شکر و عسل، سرفه و خشکى سینه و تنگ نفس را بهبود داده، غذاى مفید ناقهین و بیماران می باشد.

ضماد پخته او در شراب یا سرکه شیره و امثال آن تسکین درد پستان و تحلیل ورم آن که از بسته شدن شیر به هم رسیده باشد می دهد.

بستن سبوس و نمک گرم بر محل گزیدگى مار و افعى نافع آن و بستن بر اعضاى متورم باعث تحلیل ورم عضو می شود.

پختن او در سرکه و مالیدنش جوشهاى مسرى و منتشر شونده و جرب دونده و خارش پوست و ورمهاى گرم را رفع می کند.

گذاشتن سبوس در سرکه و روغن زیتون پخته رفع ضربان مفاصل می کند.

گذاشتن پخته او در آب ترب بر محل گزیدگى عقرب رافع درد آن مى باشد.

بخور خیسانده او در سرکه زکام را نفع می دهد.

مالیدن سبوس پخته جو، خارش بدن را رفع می کند.

بخور سبوس عدس رفع رشک و شپش و سبوس باقلى جلوگیرى از ریختن موى سر و شکوفه درختان می کند.

منابع

  • جعفر شهری باف، طهران قدیم، ج‏۱، نشر معین(۱۳۸۳)(برگرفته از تحفه حکیم مومن)

 

منبع:  انجمن تحقیقات طب سنتی ایران


دیدگاه شما چیست؟

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید

هفده − شانزده =